บริการดูแลระบบไอทีครบวงจร

IT Media Service
บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ รายปี รายเดือน
Computer, Network, CCTV
IT Media Service
บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ รายปี รายเดือน
Computer, Network, CCTV
IT Media Service
บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ รายปี รายเดือน
Computer, Network, CCTV
previous arrow
next arrow
Slider

ไม่มีพื้นฐานคอม.....ไม่ต้องกังวล...ให้เราดูแล

สำหรับธุรกิจหรือองค์กรที่กำลังเจอปัญหาเรื่องไอที หรือจ้างงานผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายงานมีต้นทุนค่อนข้างสูง โดยเฉพาะบุคลากรด้านไอที ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้าน Software, Hardware, Network จะดีไหม ถ้าคุณมีเจ้าหน้าที่ไอที ที่เชียวชาญระบบทุกด้านคอยให้ความดูแลตลอดการทำงาน หรือเป็นที่ปรึกษาเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือในทุกๆด้าน

บริการของเรา

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์

สำหรับธุรกิจหรือองค์กรที่กำลังเจอปัญหาเรื่องไอที หรือจ้างงานผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายงานมีต้นทุนค่อนข้างสูง โดยเฉพาะบุคลากรด้านไอที ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้าน Software, Hardware, Network จะดีไหม ถ้าคุณมีเจ้าหน้าที่ไอที ที่เชียวชาญระบบทุกด้านคอยให้ความดูแลตลอดการทำงาน หรือเป็นที่ปรึกษาเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือในทุกๆด้าน

รับวางระบบ File Server
หรือ Active Dirctory (AD)

รับติดตั้งระบบ File Server หรือ Active Directory VM,Server

 • Install Active Directory Service
 • Create User (สร้าง User พร้อมแยก Group ตามเงื่อนไข)
 • Join Client เข้าสู่ระบบ
 • กำหนดสิทธิ์ตามเงื่อนไขของลูกค้า
 • เก็บ Log File

รับติดตั้งโปรแกรม express ซอฟต์แวรร์ระบบบัญชี

ซึ่งไม่มีไม่รู้จักโปรแกรม Express เป็นซอฟต์แวร์ระบบบัญชี ที่นิยมใช้งาน เพราะครอบคลุมระบบของทางสรรพากร และมีราคาถูก จึงเป็นที่นิมยมใช้งานตามบริษัท

บริการอื่นๆ

รับติดตั้ง VPN Network

รับเดินสายแลน

รับติดตั้ง CCTV

ติดตั้งสแกนลายนิ้วมือ

ติดตั้ง Firewall

ราคาแพคเกจ

Package 1

ดูแลคอมพิวเตอร์ 1-5 เครื่อง

 • ดูแลระบบเครือข่ายและ อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค
 • ดูแลและสำรองข้อมูล ในระบบ Server
 • ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
 • ดูแลระบบอีเมลล์และInternet
 • ติดตั้ง Anti Virus
 • บริการทางโทรศัพท์ ให้คำปรึกษา และแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ตลอดอายุสัญญา
 • บริการ Supportการใช้งานและแก้ปัญหา ผ่านTeamviwer ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • Onsite Service บริษัทลูกค้าอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง(ในกรณีฉุกเฉิน)
 • ราคานี้ไม่รวมระบบ Infrastructure ที่ต้องทำการ Config ใหม่ โดย จะแยกเสนอราคาเป็นกรณีไป

3,000/เดือน

Package 2

ดูแลคอมพิวเตอร์ 6-10 เครื่อง

 • ดูแลระบบเครือข่ายและ อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค
 • ดูแลและสำรองข้อมูล ในระบบ Server
 • ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
 • ดูแลระบบอีเมลล์และInternet
 • ติดตั้ง Anti Virus
 • บริการทางโทรศัพท์ ให้คำปรึกษา และแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ตลอดอายุสัญญา
 • บริการ Supportการใช้งานและแก้ปัญหา ผ่านTeamviwer ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • Onsite Service บริษัทลูกค้าอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง(ในกรณีฉุกเฉิน)
 • ราคานี้ไม่รวมระบบ Infrastructure ที่ต้องทำการ Config ใหม่ โดย จะแยกเสนอราคาเป็นกรณีไป

5,000/เดือน

Package 3

ดูแลคอมพิวเตอร์ 11-15เครื่อง

 • ดูแลระบบเครือข่ายและ อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค
 • ดูแลและสำรองข้อมูล ในระบบ Server
 • ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
 • ดูแลระบบอีเมลล์และInternet
 • ติดตั้ง Anti Virus
 • บริการทางโทรศัพท์ ให้คำปรึกษา และแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ตลอดอายุสัญญา
 • บริการ Supportการใช้งานและแก้ปัญหา ผ่านTeamviwer ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • Onsite Service บริษัทลูกค้าอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง(ในกรณีฉุกเฉิน)
 • ราคานี้ไม่รวมระบบ Infrastructure ที่ต้องทำการ Config ใหม่ โดย จะแยกเสนอราคาเป็นกรณีไป

7,000/เดือน

Package 4

ดูแลคอมพิวเตอร์ 16-20 เครื่อง

 • ดูแลระบบเครือข่ายและ อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค
 • ดูแลและสำรองข้อมูล ในระบบ Server
 • ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
 • ดูแลระบบอีเมลล์และInternet
 • ติดตั้ง Anti Virus
 • บริการทางโทรศัพท์ ให้คำปรึกษา และแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ตลอดอายุสัญญา
 • บริการ Supportการใช้งานและแก้ปัญหา ผ่านTeamviwer ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • Onsite Service บริษัทลูกค้าอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง(ในกรณีฉุกเฉิน)
 • ราคานี้ไม่รวมระบบ Infrastructure ที่ต้องทำการ Config ใหม่ โดย จะแยกเสนอราคาเป็นกรณีไป

9,500/เดือน

Package 5

ดูแลคอมพิวเตอร์ 21-30 เครื่อง

 • ดูแลระบบเครือข่ายและ อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค
 • ดูแลและสำรองข้อมูล ในระบบ Server
 • ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
 • ดูแลระบบอีเมลล์และInternet
 • ติดตั้ง Anti Virus
 • บริการทางโทรศัพท์ ให้คำปรึกษา และแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ตลอดอายุสัญญา
 • บริการ Supportการใช้งานและแก้ปัญหา ผ่านTeamviwer ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • Onsite Service บริษัทลูกค้าอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง(ในกรณีฉุกเฉิน)
 • ราคานี้ไม่รวมระบบ Infrastructure ที่ต้องทำการ Config ใหม่ โดย จะแยกเสนอราคาเป็นกรณีไป

13,500/เดือน

Package 3

มากกว่า 30 เครื่อง

 • ดูแลระบบเครือข่ายและ อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค
 • ดูแลและสำรองข้อมูล ในระบบ Server
 • ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
 • ดูแลระบบอีเมลล์และInternet
 • ติดตั้ง Anti Virus
 • บริการทางโทรศัพท์ ให้คำปรึกษา และแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ตลอดอายุสัญญา
 • บริการ Supportการใช้งานและแก้ปัญหา ผ่านTeamviwer ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • Onsite Service บริษัทลูกค้าอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง(ในกรณีฉุกเฉิน)
 • ราคานี้ไม่รวมระบบ Infrastructure ที่ต้องทำการ Config ใหม่ โดย จะแยกเสนอราคาเป็นกรณีไป

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์

รูปแบบการให้บริการ

 • ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
 • ตรวจเช็คเครื่อง พร้อมแก้ไขปัญหา
 • ติดตั้ง Anti Virus
 • บริการทางโทรศัพท์ ให้คำปรึกษา และแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ตลอดอายุสัญญา
 • บริการ Supportการใช้งานและแก้ปัญหา ผ่านTeamviwer ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
Support/UserTimePrice
5 User/PC1 Year6,000
10 User/PC1 Year10,200
15 User/PC1 Year13,500

ติดต่อเรา

Phone Office

034-323545

FAX

034-326470

IT Support

085-2659991

Line Official

ITmediaService

Email

info@itmediaservice.com

Office Hours

Mon - Fri 9:30am – 5:30pm